Aldrig som förr

Inget är som förr längre, ett år är mycket för några som du och jag. När man förlorar någon under tiden man växer upp förlorar man fotfästet och håller i sig i allt som kanske inte är bra för en. Vad som helst är okej då.
Jag hade inte förstått själv
Ingen hade
Du


RSS 2.0